Quicklists

دو دقیقه سلامتی - قسمت دهم

منتشر شده :  4 month پیش

Ava

قسمت دهم برنامه دو دقیقه سلامتی، مزایای کلخونگ یا همان پسته کوهی - کلخونگ یا همان پسته کوهی برای درمان معده درد و کم اشتهایی به شدت موثر است. برای آشنایی با این ماده غذایی ویدئو را تماشا کنید.0 نظرات