Quicklists

معرفی استادیوم های کوپا آمریکا 2019

منتشر شده :  2 year پیش

Ava

بازی ها در شش استادیوم متفاوت در پنج شهر برگزار خواهد شد. بازی افتتاحیه در ورزشگاه مورومبی در شهر سائوپائولو برگزار خواهد شد. همچنین نکته قابل توجه، برگزاری دیدار فینال در این شهر است که در استادیوم ماراکانا برگزار خواهد شد.0 نظرات