Quicklists

نشست خبری بنیان گذار رشته ورزشی اسپینینگ برگزار شد

منتشر شده :  7 month پیش

شادی نظری

سوزان دولت آبادی در نشست خبری درباره رشته ورزشی اسپینینگ اظهار کرد: حدود سال ۸۴ مقدمات اشاعه ورزش اسپینینگ یا همان ورزش دوچرخه ثابت در پیست را که سال ها در خارج از کشور و غالبا توسط بانوان انجام می شود را در کشور فراهم کردم.0 نظرات