Quicklists

الیاسی : نامگذاری ورزشگاه به نام سردار سلیمانی وظیفه ما بود

منتشر شده :  2 year پیش

Ava

مالک تراکتور ، ورزشگاه بنیان دیزل تبریز را به نام سردار سلیمانی تغییر داد. بعد از خبر ناگوار شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی ، مالک باشگاه تراکتور و ماشین سازی تبریز ، آقای محمد رضا زنوزی در اقدامی شایسته و زیبا ، نام ورزشگاه دوازده هزار نفری بنیان دیزل را به نام سردار سلیمانی تغییر داد. گفت و گوی خبرنگار شبکه لحظه با عباس الیاسی ، رئیس هیئت مدیره تراکتور درباره شهادت سردار سلیمانی را می بینید.0 نظرات