Quicklists

آموزش قوانین داوری سپک تاکرا

منتشر شده :  2 هفته پیش

Ava

رشته سپک تاکرا که چند سالی است به رشته های ورزشی کشورمان اضافه شده است از طرفداران زیادی برخوردار است که برای آگاهی بیشتر علاقه مندان ویدئو داوری هم از آن منتشر شده است .0 نظرات